เงินบริจาค 100% ของคุณเรามอบเป็น ทุนการศึกษาให้เด็กที่ขาดแคลน

THB

600 บาท

คุณเอาไปทำอะไรได้บ้าง?

เงินบริจาค 100% ของคุณ มอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กที่ขาดโอกาส

ทุกบาท ทุกสตางค์ มีค่า  

จากใจ เราขอขอบคุณทุกๆ คนสำหรับอนาคตที่มอบให้น้องๆ

ได้มอบเป็นทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า

43.6 ล้านบาท

ปีการศึกษา 2560

มูลนิธิยุวพัฒน์

จบการศึกษาไปแล้ว

5,400คน


ยังอยู่ในความดูแล

กว่า7,000คน

ด้วยเงิน 600 บาท

น้องๆ กิน เดินทาง เรียนได้ 1 เดือน

ในปี 2561 เรามาช่วยส่งน้องเรียนกัน

เรามีน้องนักเรียนทุนกว่า

7,000คน

ทุนการศึกษาสายสามัญ

7,000บาท / ปี

ด้วยความช่วยเหลือของคุณ

ปี 2561 จะเป็นปีที่สดใสสำหรับน้องๆ ทุกๆ คน

มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ

ซึ่งงบประมาณที่ต้องใช้ในปีนี้

60 ล้านบาท

นักเรียนทุนปัจจุบัน

นักเรียนทุนที่จบไปแล้ว

น้องอภิรัฐ นักเรียนทุน จ.พิจิตร
“ถ้าหากพี่ๆไมเ่ข้ามาช่วยผม ผมก็คงไม่มีวันนี้ได้ ผมคงหมดความหวังความมุ่งมั่นผมคงท้อ ผมจึงอยากให้พี่ๆ ช่วยเหลือเด็ก ที่ยากจนเหมือนผม เพื่อที่เขาจะได้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เรียนต่อ เพื่ออนาคตที่ดีเหมือนกับผม”

คนที่ประสบความสำเร็จนั่นเพราะ “ความพยายาม” หทัยกาญจน์ อิกไวย์โล
ส่วนหนึ่งที่ทำให้ดิฉันมีโอกาสได้เรียนจนกระทั่งจบระดับปริญญาตรีนั้นก็เพราะการได้รับทุน ของมูลนิธิยวุพัฒน์ค่ะดิฉันเกือบจะไม่มีโอกาสได้เรียนต่อชั้นมัธยมเพราะคุณพ่อเห็นว่าดิฉัน เป็นลูกผู้หญิงทางบ้านจึงไม่สนับสนุนให้เรียนแต่ก็มีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อทางโรงเรียนได้ เสนอชื่อดิฉัน ให้สมัครรับทุน ต่อเนื่อง 6 ปีและดิฉัน ก็ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 2 คน ของจังหวัด สุโขทัยที่ได้รับทุนยุวพัฒน์

บริจาค

ด้วยความช่วยเหลือของคุณที่ผ่านมา

มีนักเรียนขาดโอกาสที่ได้รับ ทุนการศึกษาไปแล้ว 11,000 คน

ทุนการศึกษาสายอาชีพ

14,000บาท / ปี

Fix the following errors:
Hide